Hur känns det att vara lärare?

I serien Lärarkandidaterna kastas André, Signe och Felicia in i lärarrollen, för att se om det är något för dem. Följ med när de med hjälp av några av Sveriges vassaste pedagoger tar sig an allt ifrån surrande sjuåringar till självsäkra gymnasieelever.  

Välgörenhet – varje muslims plikt

Välgörenhet: En pizzeria i New York ger sina kunder möjlighet att donera en pizzaslice till hemlösa som dagligen besöker restaurangen. Att tänka på de svaga och utstötta i samhället är varje muslims plikt! Koranen [22:41] ”de som, om Vi ger dem makt och myndighet på jorden, förrättar bönen och ger åt de fattiga och anbefaller det som är rätt och …

Intervju med Tomas Granehag, skolans nya bibliotekarie

Här är den första delen av intervjun med Tomas Granehag som är Al-Azhaskolans nya bibliotekarie. Han berättar bland annat varför han valde att söka till tjänsten och vad som gjorde honom nyfiken på vår skola.

Informationsbesök

Måndagen den 20/4 kommer vi att ha en gäst. Hon heter Fatima och hon är marknadskommunikatör. Hon kommer att stå vid aulan vid lunchtiden och ge ut information till våra högstadieelever om Thoren businesschool, Inovation school och Yrkesgymnasiet. Informationen riktar sig till våra högstadieelver. För mer information kontakta Edita Bajin, skolans studie och yrkesvägledare.

Intressant inlägg om motivation

Mattias Dahlberg, en förstelärare från Svedala, skriver ett intressant inlägg som handlar om motivation. Inlägget kan ni läsa här.

Skolans nya bibliotek växer fram

Just nu pågår arbetet med att bygga upp skolans bibliotek. Skolbibliotekarien Tomas arbetar just nu med att köpa in och katalogisera bibliotekets böcker. Bibliotekslokalerna används även som bönelokal/moské.