Utkast på regler vid biblioteksbesök, Åk 2, Mecka

  • Böcker är värdefulla så behandla alltid böckerna med respekt!
  • Böcker är ömtåliga så skriv ej i böckerna eller riv i dom
  • Varje bok har en märkning som visar vilken hylla den skall läggas i. Om du är osäker fråga Bibliotekarien
  • Ta gärna hem böcker för vidare läsning men men se till att låna dom först med ditt lånekort!
  • Du lånar böcker via bibliotekets låneterminal. Om du är osäker på hur du ska använda den så fråga bibliotekarien!
  • Ta väl hand om dina utlånade böcker och se till att inte slarva bort dom!
  • Kom ihåg att du inte är ensam på biblioteket! Se till att du tar hänsyn till dom som läser eller utför sin bön!
  • Biblioteket är ingen matsal så ingen mat eller dricka i biblioteket tack!
  • Biblioteket är en lugn plats och ingen brottningsmatch! Så inget spring eller brottning i biblioteket