Tema: Sagor – Ettorna sätter igång med temaarbete kring populära sagor

Ettorna ska starta upp ett nytt tema. Temat handlar om sagor. De kommer starta upp arbetet med att jobba en hel dag i varje klass med bibliotekarien Tomas. Sen fortsätter arbetet i klasserna.

Under temat kommer eleverna att få bekanta sig med några av våra mest populära sagor. Allt från Törnrosa, prinsessan på ärten till Rödluvan. Eleverna kommer att få vara sagodetektiver, jobba med grammatik, meningsuppbyggnad, återberättande och gruppövningar.

Temat avslutas med att respektive klass gemensamt kommer skriva en egen saga med allt vad det innebär och sen kommer de att läsas upp för varandras klasser.