Al-Azharskolan – Ett tryggt val!

Al-Azharskolan är en av de tre största friskolorna i Stockholm och grundades 1995. I dagsläget är vi drygt 130 anställda och ca 680 elever och driver även grundsärskola, fritidshem, fritidsklubb samt tre förskolor.

Skolan är belägen i centrala Vällingby med närhet till naturområden, sim-och idrottshall, tunnelbana och bussar.

Här möts elever från sju olika kommuner med olika bakgrund. God kvalitet lockar  och det är därför många som står kö till skolan.

Vår organisation består av en närvarande kompetent ledning med adekvat pedagogisk ba kgrund och erfarenhet av skola och utbildning. Skolledningen bestårrepresentanter från alla arbetslag. Skolan drivs av en stiftelse utan vinstintresse.

Vi satsar på hög lärartäthet med tvålärarsystem, vilket innebär målsättningen att ha två behöriga pedagogerper klass från förskoleklass till åk 6.

Al-Azharskolan har ett starkt och kompetentelevhälsoteam för att skapa trygghet för eleverna.Vi har två sjuksköterskor, två kuratorer, logoped, skolpsykolog och skolläkare. Vi har fyra speciallärare och en specialpedagog.

På Al-Azharskolan satsar vi allt för att eleverna ska lyckas och nyckeln till detta är ett starkt språk. Det svenska språket är den gemensamma nämnaren för våra elever, även om många kommer från språkrika familjer därytterligare språk talas hemma. Vi erbjuder undervisning
i 12 olika modersmål.

Skolan satsar starkt på språkkunskaper även i engelska och har tilldelats ett certifikat som godkänt ”Cambridge Exam Preparation Centre”. Eleverna i högstadiet erbjuds kurser i ”First Certificate English” och ”Cambridge Advanced English” i samarbete med Folkuniversitetet.

De elever som läser dessa kurser gör årligen en studieresa till London i samarbete med David Game College.

Ett annat av våra prioriteringsområden är IKT där skolan nyligen byggt ut wifi-systemet.

Vi har även påbörjat ett projekt där pilotklasser arbetar aktivt med I-pads i undervisningen och där vårt mål äratt alla elever ska ha var sin I-pad inom en två års period. Flera klassrum är utrustade med interaktiva whiteboards och projektorer.

Al-Azharskolan har ett väl fungerande bibliotek meddigitalt in- och utlåningssystem. I biblioteket arbetar en bibliotekarie på heltid.

I stort sett alla våra elever studerar vidare efter sina avslutade studier hos oss. En stor del av eleverna väljer natur- och samhällsorienterade program på gymnasiet. Elever som har gått hos oss uttrycker att de har fått en stadig grund att stå på inför gymnasiestudierna.

De flesta elever läser även vidare på universitet och högskolor. Skolan har en muslimsk profil men är öppen för alla.

Du behöver inte vara muslim eller troende för att arbeta eller studera hos oss. Eleverna läser profilämnet en timme varje vecka där den svenska värdegrunden ligger som utgångspunkt.

Skolans mat tillagas av egna utbildade kockar i vårt egna välutrustade skolkök. Pedagogerna äter kostnadsfri pedagogisk lunch tillsammans med eleverna.

Ansökan till skolan: Du är välkommen att ansöka en plats hos oss! Läs mer och gör din ansökan direkt på vår hemsida.