Al-Azharskolan – Ett tryggt val!

Välkommen till Al-Azharskolan, norra Europas största friskola med muslimsk profil! I dagsläget är vi 120 anställda och ca 660 elever, och är en av de tre största friskolorna i Stockholm. Våra lokaler är rymliga med en yta på 10 000 kvm.

Skolan grundades 1995 och i år firar vi vårt 20 års-jubileum. Vår organisation består av en kompetent ledning med lång pedagogisk bakgrund och erfarenhet av skolan.

Vi är stolta över vår skola och det finns många anledningar att välja just oss!

(1) Språkrikedom: Vi är en mångkulturell skola med elever och tar till vara på elevernas otroliga språkrikedom. Vi erbjuder modersmålsundervisning i nio språk: uiguriska, patani, somaliska, arabiska, turkiska, kurdiska, bosniska, uzbekiska och ryska. Skolan har under flera år satsat extra mycket på språkkunskaperna i engelska och har tilldelats ett ”Cambridge exam preparation centre” – certifikat.

Vi erbjuder eleverna kurser i ”First Certificate English” och ”Cambridge Advanced English” i samarbete med Folkuniversitetet. Elever som läser dessa kurser erbjuds också årligen en studieresa till London i samarbete med David Game College.

(2) Skolans profil: Skolan har muslimsk profil men är öppen för alla. Du behöver inte vara muslim för att arbeta eller studera hos oss. Eleverna läser profilämnet islam en timme i veckan som oftast är en fördjupning i andra kunskapsområden, såsom miljö, etik och andra teman. Skolan har en bönesal och eleverna ges möjlighet att be under skoldagen. Bönesalen delar utrymme med skolans bibliotek.

(3) Lärarkompetens: Vi satsar på hög lärartäthet i de yngre åldrarna med vårt två-lärarsystem, vilket innebär att vi har två klasslärare per klass ifrån förskoleklass till årskurs 6.

(4) Elevhälsan: Vi har ett starkt och kompetent elevhälsoteam för att skapa en trygghet för eleverna. Vi har två sjuksköterskor, två kuratorer, logoped, två psykologer och skolläkare. Vi har även tre speciallärare.

(5) Bra val inför vidare studier: I stort sett alla våra elever fortsätter vidare till ett gymnasieprogram. Majoriteten försätter på Natur- och samhällsorienterade program. Många läser sedan vidare på universitet och högskolor. Elever som har gått hos oss uttrycker att de är väl- förberedda för studierna på gymnasiet.

(6) Skolbibliotek: Våra elever har tillgång till ett eget bibliotek som är bemannat med behörig skolbibliotekarie.

(7) Kosten: Skolans mat tillagas av utbildade kockar i vårt egna välutrustade skolkök. Vi satsar på näringsrik halal-mat med färska råvaror. Vår matsal rymmer 300 sittplatser.

(8) Teknik och IT: Flera klassrum är utrustade med interaktiva White board och projektor. Vi satsar kontinuerligt på att utveckla tekniken i våra klassrum.

(9) Skolbuss: Vi erbjuder skolbuss från förskoleklass till årskurs 3 för de som bor i de områden där vi har flest elever, d.v.s. Spånga-Kista. Övriga får SL-kort om de har minst 2 km till skolan.

Ansökan till skolan: Du är välkommen att ansöka en plats hos oss! Läs mer och gör din ansökan direkt på vår hemsida.